wroclaw-mdm.pl

Mieszkanie dla Młodych we Wrocławiu
Bądź na bieżąco!


Limity przy Mieszkaniu dla Młodych

Maksymalne ceny metra kwadratowego mieszkania w programie Mieszkanie dla Młodych na terenie województwa dolnośląskiego. Najważniejszą informacją podawaną poniżej jest maksymalna cena, za jaką możemy kupić mieszkanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych na poszczególnych obszarach naszego województwa. Bardziej dociekliwi mogą się tutaj dowiedzieć, skąd biorą się te wielkości oraz na co jeszcze mają wpływ.

Poniżej prezentujemy aktualnie obowiązujące limity cenowe dla programu Mieszkanie dla Młodych w województwie dolnośląskim. Pod tymi informacjami znajdziecie również dane n/t wysokości wskaźników dla MdM w poprzednich kwartałach oraz wyjaśnienie, co oznaczają poszczególne pojęcia.

Aktualne limity MdM w województwie dolnośląskim

aktualne limity MdM w województwie dolnośląskim
Lokalizacja Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej * Maksymalna cena 1m2 mieszkania lub domu kupowanego na rynku pierwotnym** Maksymalna cena 1m2 mieszkania lub domu kupowanego na rynku wtórnym**
Wrocław 4 858,50 zł 5 344,35 zł 4 372,65 zł
gminy sąsiadujące z Wrocławiem 4 261,25 zł 4 687,38 zł 3 835,13 zł
pozostałe 3 664,00 zł 4 030,40 zł 3 297,60 zł

*) Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej - (nazywany wskaźnikiem odtworzeniowym) podawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wielkość, na podstawie której wyliczane są:

 • maksymalna cena jednego metra kwadratowego mieszkania lub domu, którego zakup może być objęty programem Mieszkanie dla Młodych:
  • Maksymalna cena 1m2 mieszkania kupowanego na rynku pierwotnym = 110% wysokości średniego wskaźnika odtworzeniowego;
  • Maksymalna cena 1m2 mieszkania kupowanego na rynku wtórnym = 90% wysokości średniego wskaźnika odtworzeniowego;
 • wysokość dopłaty, jaką dostaniesz w ramach programu MdM (aby dowiedzieć się jak wyliczyć dopłatę przejdź na stronę O programie)

Maksymalna cena 1m2

**) Maksymalna cena 1 m2 nabywanego mieszkania lub domu - wysokość, jakiej nie może przekraczać cena jednego metra kwadratowego kupowanej nieruchomości. Aby wyliczyć cenę jednego metra kwadratowego dla danego mieszkania lub domu należy cenę zakupu podzielić przez powierzchnię użytkową. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, możesz o to zapytać naszego doradcę.

Limity środków przeznaczonych na wsparcie MdM

W ustawie określającej warunki programu MdM określono również limity środków, jakie w poszczególnych latach trwania projektu mogą być przeznaczone na wsparcie. Kształtują się następująco:

 • w 2014 r. – 600 mln zł
 • w 2015 r. – 715 mln zł
 • w 2016 r. – 730 mln zł
 • w 2017 r. – 746 mln zł
 • w 2018 r. – 762 mln zł

Banki wstrzymają przyjmowanie wniosków o kredyt z dopłatą MdM, jeżeli:

 • W danym roku zostaną złożone wnioski na łączną kwotę dofinansowania (zgodnie z wnioskiem wypłacaną w bieżącym roku) równą 95% limitów podanych powyżej, lub
 • W danym roku zostaną złożone wnioski na łączną kwotę dofinansowania (zgodnie z wnioskiem wypłaconą w roku następnym) równą 50% limitów podanych powyżej.

Skorzystaj z darmowej pomocy doradcy
+48 664 435 513
Zgłoś błąd na stronie.